خلق عقلی و سعادت جاوید؛ دیدگاه ابن سینا دربار نقش خرد در مقام عمل بر سعادت اخروی
50 بازدید
محل نشر: نقد و نظر » پاییز 1389 - شماره 59 (19 صفحه - از 43 تا 61)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی