مشخصات فردی و زندگینامه
نام:امیر
نام خانوادگی:دیوانی
پست الکترونیک:amirdivani@mofidu.acair
نخصص ها:فلسفه ، تاریخ و سیره ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

استاد امیر دیوانی در سال 1342 در استان تهران دیده به جهان گشود  در سال 1362 وارد حوزه علمیه گردید و از اساتید به نامی همچون آیات عظام جوادی، حسن زاده، احمدی، دینانی، شاهرودی کسب علم نمود و در سال 1381 از دانشگاه قم مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته الهیات و معارف اسلامی دریافت نبود و از سال 1369 به بعد مشغول تدریس و تحصیل می باشد . ایشان علاوه بر تدریس به امر تحقیق نیز اشتغال دارد و از ایشان مقالات و کتب بسیاری انتشار یافته شده است.